ANA KONULAR
 •  Kanıta Dayalı İnvaziv Mekanik Ventilasyonda Bakım
 •  Kanıta Dayalı Non- İnvaziv Mekanik Ventilasyonda Bakım
 •  Kanıta Dayalı Fonksiyonel Hemodinamik Monitörizasyon
 •  Kanıta Dayalı Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesi
 •  Kanıta Dayalı Sürekli Renal Replasman Tedavisi ve Bakımı
 •  Kanıta Dayalı Karaciğer Destek Tedavisi ve Bakımı
 •  Kanıta Dayalı ECMO Tedavisi ve Bakımı
 •  Kanıta Dayalı Hedefe Yönelik Vücut Sıcaklığı Yönetimi
 •  Kanıta Dayalı Nutrisyon Yönetimi
 •  Hasta Güvenliği-Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
 •  Kanıta Dayalı Basınç Yaralanması ve İnkontinans İlişkili Dermatit'in Önlenmesi ve Bakım Uygulamaları
 •  Kanıta Dayalı Ağrı Monitörizasyonu
 •  Kanıta Dayalı Sedasyon ve Deliryum Monitörizasyonu
 •  Hemşirelik Bilişimi ve Teknoloji Uygulamaları
 •  Sepsis Yönetiminde Kanıta Dayalı Bakım Uygulamaları
 •  YB Hemşireliğinde Mentörlük Uygulamaları
 •  Yoğun Bakımda Kanıta Dayalı Bundle Uygulamaları
 •  Yoğun Bakım Hemşireliğinde Simülasyon
 •  Geleceğin Yoğun Bakım Hemşireliği
 •  Yoğun Bakım Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamaların Neresinde?
 •  Yoğun Bakımda Akreditasyon