BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Gönderimi İçin TıklayınızGENEL İLKELER;

 • Bildiriler poster ve sözel olarak sunulacaktır.
 • Bildiri gönderimleri sadece kongre web sayfası üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecektir. Posta yada faks ile gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Online olarak sisteme gönderilmiş olan bildiriler 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren silinemez ve değiştirilemez.
 • Bildiri sahiplerine “Özet Alındı” maili elektronik olarak gönderilecektir
 • Bildirilerin Özet Bildiri Kitabı yada CD de basılabilmesi için sunum yapan yazarın kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olması gerekmektedir.

BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ;

 • Bildiri özeti son gönderim tarihi 31 Ağustos 2020’dir. Bu tarihten sonra gönderilecek bildiriler kabul edilmeyecektir.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ;

 • Gönderilen bildiri özetleri yazarlar gizli tutularak bilimsel kurul tarafından değerlendirilecek; uygunluğu, kabulü, reddi ve düzeltme istemi bilimsel kurulun değerlendirmesine göre yapılacaktır.
 • Yazarlar bildirinin sunum şeklini sözel ya da poster olarak tercih edebilirler. Ancak Bilimsel Kurul değerlendirme sonucuna göre sunum şeklini değiştirebilir.
 • Bildiri özetleriyle ilgili tüm yazışmalar, bildiriyi sisteme yükleyen yazar ve e-posta adresi üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle bildiri özetini sisteme yükleyen yazar, bildiri sunumunu yapacak yazar olmalıdır.
 • Bildiri özetlerinin kabul veya ret sonuçları, e-posta adresine 15 Eylül 2020 tarihine kadar otomatik olarak gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi üzerinden sonuçları takip edebilirsiniz.

BİLDİRİ ÖZETİ HAZIRLAMA KURALLARI;

 • Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemeli, hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Bildiri özet başlığı kısa olmalı ve konu içeriğini yansıtmalıdır.
 • Bildiri özetinde sırasıyla bildirinin başlığı, yazarların adı soyadı ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Orijinal araştırma özetinde; Giriş/Amaç, Gereç/Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Öneriler ve Anahtar kelimeler yer almalıdır.
 • Derleme özetinde, giriş, konunun kendine ait başlıkları, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır.
 • Olgu sunumu özetinde, Giriş, Olgu(lar), Tartışma, Sonuç ve Anahtar kelimeler yer almalıdır.
 • Bildiri özetinde resim, tablo, kaynaklar yer almamalıdır .
 • Bir yazar en fazla 3 bildiri ile kongreye katılabilir.

Sözel Bildiri Özellikleri;

 • Sözel bildiri sunum süresi; 10 dakika sunum ve 5 dakika tartışma olacak şekilde toplam 15 dakikadır.
 • Sözel bildiriler kongre programında belirtilen sıraya göre sunulacaktır
 • Salonda sunulmayan bildiriler; kongre web sitesinde SUNULMAMIŞTIR ibaresi ile yayınlanacaktır.
 • Sözel bildiri sunumunun dijital kopyası, oturum saatinden önce sunum kontrol merkezindeki sorumluya verilmelidir.
 • Sözlü bildiri sunumunun soru ve tartışmaları oturum sonunda yapılacağı için sunucular oturum sonuna kadar salondan ayrılmamalıdır.

Poster Bildiri Özellikleri;

 • Poster ölçüsü 50 (en) x 70 (boy) cm’dir. Posterler en az bir metre mesafeden okunacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Poster bildiri başlığı en az 2.5 cm büyüklüğünde olmalıdır. Poster bildiri başlığının altında yazarların ve çalıştıkları kurumun adı belirtilmelidir.
 • Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve saatte sergilenecektir.
 • Posterler numaralarına göre belirtilen yere asılmalıdır.
 • Poster tartışmaları programda belirtilen zamanda yapılacaktır.
 • Posterler; sabah saat 08.30-09.00 arasında asılacak ve poster tartışmasının ardından kaldırılacaktır.
 • Yazarları tarafından kaldırılmayan posterler görevliler tarafından toplanacaktır. Bu durumda kaybolan ya da yırtılan posterler için herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.