KURULLAR
KONGRE BAŞKANI
Ebru Kıraner

KONGRE SEKRETERLERİ
Aycan Kelez Yayık
Ömer Doğanay

TÜRK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Ebru Kıraner
Aycan Kelez Yayık
Tülay Yakut
Semine Aydoğan
Ömer Doğanay
Duygu Gündöndü Kars
Banu Terzi

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Ebru Kıraner
Aycan Kelez Yayık
Tülay Yakut
Semine Aydoğan
Ömer Doğanay
Duygu Gündöndü Kars
Banu Terzi